ALLMÄNNA VILLKOR Picsmart AB, org.nr. 559057-7655 (”Picsmart”) driver webbsidan Picsmart.se. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Bolaget framgår på Webbsidan. Via Webbsidan kan du köpa varor från Bolagets partners (”Partners”).

 1. Allmänt
  1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är tillämpliga för alla som genomför köp av varor och tjänster från Bolaget och bolagets partners (”Kund”).
  2. Kund godkänner dessa Villkor samt Bolagets Integritetspolicy i samband med köp via Webbsidan.
  3. Genom att godkänna Picsmarts Villkor verifierar Kunden att hen har fyllt 18 år, är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Picsmart accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Picsmart förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning om Kunden nekas att genomföra köpet av Picsmarts betalningsförmedlare, att Picsmart misstänker att Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter eller det finns andra sakliga skäl. I det fall person måste ha förmyndares samtycke för att kunna registreras som Kund på Picsmart måste samtycke lämnas av förmyndare till Picsmart före registrering genom att kontakta Picsmarts kundtjänst (se Webbsidan för kontaktinformation).
  4. Picsmart reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbsidan, exempelvis fel i produktbeskrivning eller innehållsförteckningen, felaktiga priser, felaktigt maxantal vid beställning av en vara, eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Picsmart har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Webbsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Picsmart ansvarar inte för information inklusive bilder på Webbsidan som kommer från tredje part.
  5. Webbsidan ägs av Picsmart AB. Innehållet på Webbsidan ägs av Picsmart AB. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Picsmart.
 2. Avtal och Beställning
  1. För att kunna göra ett köp via Webbsidan måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt bekräftar att hen tagit del av informationen i vår Integritetspolicy och vår Cookiepolicy.
  2. När Kunden slutfört en beställning av Picsmart kommer Picsmart att bekräfta Kundens beställning. Ett avtal om köp av Picsmart ingås först när Picsmart slutligt bekräftat Kundens beställning. Picsmart uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Picsmarts kundtjänst. Picsmart förbehåller sig dock rätten att ändra eller avboka Kundens bekräftade order fram till dess att ordern har levererats, om leveranshinder uppstår och detta hinder orsakats av omständighet utanför Picsmarts kontroll exempelvis enligt punkterna 1.3 (Kunds betalningsförmåga eller vilseledande information), 1.4 (slutförsäljning eller bild- och/eller skrivfel)
   eller 10 (Force Majeure).
  3. Kunden kan lägga, ändra i och avboka order fram till den stopptid som gäller för den valda leveranstiden. En order som består av varor köpta via Picsmart kan ha olika stopptider för respektive del. Stopptiden är normalt fram till en timme innan vald leveranstid, men undantag förekommer. De vanligaste undantagen är Specialprodukter (såsom t.ex. färdiga matkassar, skaldjur och vissa bageriprodukter) - dessa måste avbokas minst 2 dagar före leveransdagen.
 3. Varor, priser, avgifter och betalning
  1. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms om inget annat anges. Priserna inkluderar inte avgifter (som för exempelvis frakt, faktura etc.) som anges separat. Picsmart säljer både viktvaror och till fast pris. På Webbsidan anges en indikativ vikt och ibland pris. Picsmarts kundlöfte är att vikten på den levererade produkten ska vara i nivå med den indikativa vikten, men i undantagsfall kan den variera med +/- 10%.
  2. Picsmarts målsättning är att alltid leverera fräscha varor med bra hållbarhet. De varor Kunden kan lägga i varukorgen finns vid beställningstillfället i Picsmarts Partners lager, lagersaldot kan dock ändras fram till att orden plockas för leverans. I det fall Kundens beställda vara inte finns i lager väljer Picsmart en motsvarande vara. Picsmarts ambition är att tillfråga Kunden om Kunden godtar ersättningsvaran men det kan inte garanteras att så alltid sker. Picsmart reserverar 15% av köpsumman (reservationsbelopp). Det exakta beloppet att betala bestäms av slutsumman av beställningen inklusive eventuella ersättningsvaror.
  3. För de produkter där pant förekommer anges priset exklusive pant om inte annat anges.
  4. Kunden kan betala på Webbsidan genom Klarna Checkout. Kunden kan välja mellan att; 
  1. Betala senare
   • Betala inom 14 dagar. Inga räntor eller avgifter när du betalar i tid.
  2. Betala direkt
   • Kort eller bankkonto – Med kort eller konto kan du betala dina köp snabbt, säkert och enkelt på tre olika sätt. Du kan ansluta både dina kort och bankkonton till Klarna när du ska betala något för första gången, eller göra det i förväg via vår app med hjälp av BankID. Klarna kommer ihåg dina uppgifter så att du kan handla och betala ännu smidigare nästa gång.
   • Banköverföring – Betala med ditt bankkonto och godkänn köpet med BankID. Pengarna dras direkt utan någon registrering hos oss.
   • Dras från bankkonto – Pengarna dras från ditt anslutna konto inom två bankdagar efter behandlad/skickad order.
   • Kort – Betala med valfritt kort. Pengarna reserveras direkt på kortet i samband med köpet.
  3. Dela upp
   • Delbetalningsplan – Betala enligt en plan, så att köpet är fullt betalt efter till exempel 12 månader. Vill du betala mer en månad går det bra och du kan närsomhelst betala den resterande skulden.
   • Flexibla delbetalningar – Betala ett minimibelopp varje månad. Du väljer själv om du vill betala minimibeloppet eller valfritt belopp över minimibeloppet. När du godkänts kan du hantera dina betalningar och få betalningspåminnelser i Klarna-appen.
  1. Med Klarna Checkout omfattas kunden alltid av Klarnas köparskydd. Moderna säkerhetsåtgärder skyddar din information för att förhindra obehöriga köp. Vid frågor kring Klarnas betalalternativ, ta kontakt med deras kundservice tel 08-120 120 10. Fullständiga användarvillkor för Klarnas betaltjänster och mer info hittar du här.
  2. Picsmart tar ut en leveranskostnad som beror på Kundens valda leveransdag, leveransintervall, leveransadress, leveranssätt (tex via båt), orderstorlek, samt om Kunden är företag eller privatperson. Leveranskostnaden är minimum 49 kr. Valet av leveranstid görs av Kunden före Kundens slutliga konfirmation av order.
 4. Leverans och transport
  1. Leveransen av Kundens varor sker, om ej annat anges, till den adress Kunden angivit vid beställning. Vid leverans av alkoholdrycker med procenthalt över 2,25% eller annan åldersbegränsad produkt måste leveransen tas emot av en person uppfyller ålderskravet. Kontroll av legitimation kan ske. Vid leverans av varor som är åldersbegränsade till 18 respektive 20 år har Picsmart rätt att alltid genomföra legitimationskontroll. I de fall personen som mottar varorna inte kan legitimera sig, inte är över 18 respektive 20 år, är berusad eller en langningssituation misstänks förbehåller sig Picsmart rätten att inte lämna ut de relevanta varorna. Finns ingen som mottar leveransen lämnas endast de varor som inte har en åldersrestriktion utanför dörren. Om det är Kundens första leverans och betalningen sker mot faktura eller med kredikort måste Kunden på Picsmarts anmodan visa legitimation och avge signatur för att Picsmart ska överlämna order. Om Kunden leverans innehåller alkoholdrycker, eller annan åldersbegränsad produkt kommer denna inte att lämnas vid Kundens dörr. Det är Kunden som är ansvarig för att hålla Picsmart uppdaterad om Kundens uppgifter och därmed ge Picsmart möjlighet att leverera till rätt adress. Det är Kundens ansvar att se till att Picsmart kan komma fram till dörren. Picsmart meddelar att varorna är utanför dörren, om varorna riskeras att förstöras, att kylkedjan bryts, förbehåller sig Picsmart rätten att returnera varorna. Om Picsmart av någon, av Kunden föranledd, anledning inte kan leverera varorna till Kunden, debiteras Kunden för ordern som om den hade levererats
  2. Picsmarts ambition är att i) leverera Kundens order inom det tidsintervall Kunden önskat, och ii) om den estimerade leveranstidpunkten under leveransdagen ser ut att komma avvika från det planerade tidsintervallet kontaktar Picsmart Kunden via sms.
 5. Varukvalitet och ångerrätt
  1. Är det fel på någon vara eller om en vara saknas ska Kunden kontakta Picsmarts kundtjänst omedelbart. Om en vara saknas eller är skadad krediteras den felaktiga varan. Picsmarts ansvar är begränsat till varans värde, samt eventuella returkostnader. Återbetalning kommer att ske inom 30 dagar. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.
  2. Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att frånträda köpeavtalet
   (utnyttja Kundens ångerrätt) inom 14 dagar från den dag Kunden tar emot varan, eller väsentlig del av den. Ångerrätten gäller dock inte vid köp av dagligvaror från Picsmart eller dess partners eller i andra situationer där uttryckligt undantag finns enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling brutits.
  3. Om Kunden vill utnyttja ångerrätten är det tillräckligt att Kunden skickar ett meddelande till Picsmart (till exempel per brev eller e-post) om att Kunden vill utnyttja ångerrätten eller att Kunden skickar tillbaka varan före fristens utgång. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten skickas till: Email: info@picsmart.se eller Telefon: 010 – 200 76 68. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Kunden inte vill använda något av ovan nämnda alternativ för att lämna sitt meddelande, kan
   Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.
  4. Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Picsmart. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i eventuell originalförpackning.
  5. Picsmart betalar snarast tillbaka beloppet, senast inom 30 dagar från det att Picsmart tagit emot den returnerade varan eller att Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett
   inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. På det belopp som ska återbetalas har Picsmart rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
 6. Reklamation
  1. Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Picsmart så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktvägar som anges på Webbsidan. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.
  2. Picsmart står för returfrakten för godkända reklamationer.
  3. När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Picsmart att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Picsmart strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Picsmart mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Picsmart förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Picsmart riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se ARN. Mer information finns på Konsumentverket.
 7. Länkar
  1. Picsmart kan länka från Webbsidan till andra webbplatser som ligger utanför Picsmarts kontroll, och webbplatser utanför Picsmarts kontroll kan länka till Webbsidan. Picsmart ansvarar inte för behandling av information eller personuppgifter som Kunden uppger på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbsidan.
 8. Force Majeure
  1. Picsmart ansvarar inte för förseningar eller inställda leveranser orsakade av omständigheter som Picsmart inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, krig, terroristattack, naturkatastrof eller extrema väderleksförhållanden, eldsvåda, trafikolycka eller polisavspärrningar, allmän brist på drivmedel/el-drift, ändrad myndighetsbestämmelse eller inrådan, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Picsmart Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen.
 9. Ändringar av tjänster och Villkoren
  1. Picsmart kan utan förvarning till Kund förändra, revidera, ersätta eller ta bort utan särskilt meddelande de tjänster, liksom innehållet i dessa tjänster, som Picsmart erbjuder på sin Webbsida. Picsmart förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan att i förväg få Kundens godkännande. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbsidan. Ändringar gäller direkt i samband med att Kunden har accepterat Villkoren på Webbsidan (görs i samband med att Kunden slutför ett köp). Picsmart rekommenderar alltid att Kunden håller sig uppdaterad på Webbsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.
 10. Överlåtelse
  1. Kunden har inte rätt att till annan överlåta sitt medlemskap och därtill anknutna rättigheter och skyldigheter. Picsmart har dock rätt att utan samtycke från Kunden, helt eller delvis, överlåta rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren.
 11. Ogiltighet
  1. Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som
   förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta ersättningsbestämmelser.
 12. Tillämplig lag och tvist
  1. Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Picsmarts kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Picsmart beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.
  2. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Picsmarts Allmänna Villkor har uppdaterats 2020-09-27